В търсене на алтернатива на банковия депозит


Времената със 7-8% лихва по депозит, гарантиран от държавата отминаха безвъзвратно. Лихвата по разплащателните сметки е близо до нулата, а краткосрочните банкови депозити стабилно се настаниха под 0.5%. В тази среда всеки търси алтернатива за спестяванията си. Доказателство за това е активизирането на имотния пазар и ръста на Българска фондова борса, чийто основен индекс Софикс изпрати 2016 г. с ръст от 27.2%. Един достъпен начин за всеки да участва на световните капиталови пазари са договорните фондове.*


Изтегли в PDF

ПФБК Асет Мениджмънт осигури най-висока възвращаемост на инвеститорите в български договорни фондове през 2016 г.

Фондовете, управлявани от ПФБК Асет Мениджмънт, завършиха  успешно 2016г. и са на  водещи позиции в своите категории, като три от четирите фонда са на първо място по доходност през годината.

ПФБК Восток постигна 37,65% доходност през 2016 г., с което зае първо място в категорията фондове, инвестиращи в акции. В същото време другият ни фонд, инвестиращ в акции – ПИБ Авангард – влезе в топ 10 с доходност от 18,39%.

 vostok

ПИБ – Класик постигна 18,02% доходност през 2016 г., с което зае първо място в категорията комбинирани фондове.

classic

ПИБ – Гарант постигна 5,73% доходност през 2016 г., с което зае първо място в категорията консервативни фондове.

garant

ПФБК Восток – връщане на Русия на инвестиционната карта на света

2016 г. започна тежко за руските акции – петролът падна под $30, което подкопа доверието в руската рубла. Последвалото възстановяване на черното злато стабилизира руските финанси и последва ръст на пазара на ценни книжа. До ноември фондът се движеше с 15-20% доходност за годината когато избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ преобърна представите на пазарните участници за бъдещите отношения САЩ – Русия. Започна активно да се коментира евентуално намаляване на санкциите срещу страната. Всичко това съчетано с постигнатото в ОПЕК споразумение за ограничение на добива на петрол изстреля нагоре руските акции, като ПФБК Восток постигна 37,65% доходност през 2016 г. За Восток това е втора поредна година на най-висока доходност в категорията фондове, инвестиращи в акции, след постигнатите 17,75% през 2015 г.

ПИБ Авангард – между България, Русия,  Западна Европа и САЩ

Географската диверсификация е основно предимство за вложителите в ПИБ Авангард.

regional

 

През годината се възползвахме от спадовете в Западна Европа, като открихме нови позиции във финансите, телекомуникациите, здравеопазването и софтуерната индустрия, а в САЩ използвахме рекордно високите нива на индексите да продадем позиции в търговията на дребно.

ПИБ  Класик –  Експозиция към Източна Европа

Най-високата доходност от 18,02% на ПИБ Класик за последните 5 години се дължи на реализирането на потенциала на отделни акции в България в секторите финанси, имоти и електроразпределение, както и на позициите в Русия. Портфейлът от облигации също претърпя промени и теглото на дълговите ценни книжа падна до 5% към края на 2016 г.

ПИБ  Гарант – поредна година на стабилна доходност за фонда

Експозицията на фонда към акции остана под 20% от активите като всички дружества са търгувани на Българска фондова борса. През 2017 г. планираме да увеличим облигационния портфейл в посока повече държавни ценни книжа.


Какво планираме за 2017 г.?

През последните месеци интересът към взаимните фондове нарасна значително, като много от клиентите търсят удобство и гъвкавост при записване на дялове от фондовете. В тази връзка работим по функционалност за записване на дялове от договорните фондове онлайн.

Какво да очакваме на финансовите пазари през 2017 г.?

Пазарите със сигурност ще останат волатилни през 2017 г. Въпреки това оставаме оптимисти за акциите като считаме, че те ще донесат по-висока доходност от облигациите. Мерките на централните банки ще останат на заден план за сметка на ръст на корпоративните печалби в резултат на задаващата се инфлация в световен мащаб, която ще позволи на компаниите да качат цените на стоките и услугите си.

Какви са очаквания ни за икономиката през 2017 г.?

Очакваме 2017 г. да е по-добра за световната икономика, като прогнозите са ръстът на БВП да се ускори до 3.5%. В Европа очакваме стабилизиране на инфлацията над 1%, което би следвало да отслаби натиска над Европейската централна банка за допълнителни мерки. В САЩ фокусът пада изцяло върху обещаните фискални стимули и намалението на корпоративните данъци до 15-20%.  България ще продължи да е сред най-бързо растящите икономики в ЕС с нарастване на БВП около 3%.

Къде виждаме основните рискове през 2017 г.?

Определено политическият риск ще властва и през 2017 г. След Брекзит и изборите в САЩ всички пазарни участници гледат към предстоящите парламентарни избори в Холандия и Германия, както и президентските избори във Франция. За България основен риск остават парламентарните избори през пролетта.


*Договорните фондове са колективни инвестиционни схеми, чрез които индивидуалният инвеститор може да придобие диверсифициран професионално управляван портфейл от ценни книжа. Съществуват няколко вида договорни фонда (фондове, инвестиращи в акции, фондове, инвестиращи в облигации, комбинирани фондове, консервативни фондове и т.н.) като разликата помежду им е възможността и склонността на вложителите да носят риск, т.е. да са готови както да спечелят, така и да загубят от вложението си.

Изтегли в PDF