ЕРП: Привидно виновни

electricity-substation-1425338-m Много се изговори през последните 3 години за цената на тока и за това кой е виновен за високите сметки. Всевъзможни експерти сочеха с пръст виновниците за растящите цени на ел. енергията и за настоящото състояние на електроенергийната система. ЕРП-тата, американските тецове, когенерациите, перките, фотоволтаичните централи бяха сред най-често споменаваните виновни. Следващите няколко графики илюстрират движението на цените на тока за домакинствата и на дела на отделните участници в крайната му цена през последните 6 години. Данните са за домакинствата обслужвани от компаниите на ЧЕЗ, но резултатите са идентични с тези обслужвани от ЕВН или Енерго-Про. Видно от графиките е че т.н. ЕРП-та са най-малко виновни за покачването на цената на тока, въпреки че те бяха най-силно оплюти от политиците, медиите и обществото. Всъщност през този период те са губещия участник, тъй като техният дял от крайната цена намалява драстично:

 • Делът на електроразпределителното дружество ЧЕЗ Разпределение в крайната цена за домакинствата намалява от 28.7% през юли 2008 на 13% през октомври 2014 за дневната тарифа и от 44% през юли 2008 на 22.7% през октомври 2014 за нощната тарифа. Цената, която домакинствата плащат за пренос и достъп през мрежата ниско напрежение намалява от 5.1 стотинки на кВч на 2,7 стотинки на кВч. Регулираните от ДКЕВР приходи през този период бяха намалени от 362.6 млн.лв през през юли 2008 на 192.6 млн.лв. през юли 2014, за да бъдат леко увеличени на 214.9 млн.лв. през октомври 2014. Трябва да признаем, че с решението от юли 2014 беше намалена и разходната част на дружеството с намалението на цената на ел. енергията за покриване на технологичните загуби. Нашите изчисления показват, че дружеството спестява близо 68 млн.лв. от намалението на тази цена в сравнение с цената през 2008 г.
 • Делът на електроснабдителното дружество ЧЕЗ Електро в крайната цена за домакинствата намалява от 15.9% през юли 2008 на 4.3% през октомври 2014 за дневната тарифа и от минус 20% през юли 2008 на минус 54.8% през октомври 2014 за нощната тарифа. Или по друг начин казано брутната печалба на ЧЕЗ Електро от продажбата на ел. ененргия на домакинствата е намаляла от 2.8 стотинки на кВч през 2008 на 0.9 стотинки на кВч през настоящия период за дневната тарифа, докато брутната загуба се е увеличила от 2.3 стотинки на кВч през 2008 на 6.5 стотинки на кВч за нощната тарифа. Ако някой смята, че има грешка в тези данни то нека провери решенията на ДКЕВР за споменатия период. Но грешка няма – дружеството губи по 6.5 стотинки на всеки кВч електроенергия, която продава на домакинствата на нощна тарифа. Другия очевиден въпрос тук е как изобщо дружеството оцелява при тези регулирани маржове. Отговора е крос-субсидиране на цените т.е. дружеството продава на стопанските потребители на печалба, за да може да покрива загубата, която натрупва от битовите потребители. Тук е и момента да дадем малко време за размисъл на любителите на либерализирания пазар. Какво би се случило с цената на тока за битовите потребители ако изчезне крос-субсидирането?

image011 image013

Източник: ЧЕЗ Разпределение, ДКЕВР

*Такса за балансиране на електроенергийната система в сила от юли 2014
** Цена невъзстановяеми разходи за Марица Изток 1 и 3; в сила от юли 2012; част от цената на енергията от август 2013
*** Цена високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия; като отделна добавка в периода юли 2010 – август 2013
**** Добавка за зелена енергия; като отделна добавка в периода юли 2009 – август 2013
***** Цена пренос и достъп електропеносната мрежа; като отделна добавка от юли 2010

image005 image007Източник: ЧЕЗ Разпределение, ДКЕВР

 

4 коментара по “ЕРП: Привидно виновни

 1. Възможно ли е да публикувате оригиналните таблици с данните за цените по компоненти, както и цените за енергията по производител свързан към ЧЕЗ, за да може да проверим показаното в графиките. Така някак на честна дума излизат нещата. Посочен е ЧЕЗ за източник, но на сайтът им я няма тази информация.

   • Имаме нужда от таблиците, по които вие сте сметнали горните цифри. Оригиналните цени ги има, но методологията трябва да се провери. Иначе с цифрите може много неща да се направят.

    • По-голямата част от горните цени са взети директно от решенията на ДКЕВР. За да бъде по-ясно ще се опитам да ги обясня ред по ред.
     Цена НЕК енергия е цената, по която НЕК продава енергията на крайните снабдители, взета директно от решенията на ДКЕВР.
     Цена пренос и достъп високо напрежение е сумата от таксите за пренос и достъп, заприходявани от НЕК и/или ЕСО в зависимост от ценовия период, взети отново директно от решенията на ДКЕВР.
     Цените за зелена енергия, високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми разходи са също така взети директно от решенията на ДКЕВР.
     Цената за балансиране е взета от месечните фактури на ЧЕЗ Електро.
     Цената за пренос и достъп до мрежата ниско напрежение е сумата от съответните два компонента взети директно от решенията на ДКЕВР.
     Дневният марж на ЧЕЗ Електро е разликата между цена продава на ел. енергия на битови клиенти на дневна тарифа (тарифата е в третата таблица, взета директно от решенията на ДКЕВР)минус цена продава на НЕК (описаната по-горе).
     Нощният марж на ЧЕЗ Електро е разликата между цена продава на ел. енергия на битови клиенти на нощна тарифа (тарифата е в третата таблица, взета директно от решенията на ДКЕВР)минус цена продава на НЕК (описаната по-горе).
     ДДС е сумата от описаните по-горе цени, умножена по 20%.

     Както е видно цените са взети директно от решенията на ДКЕВР като във всички решения на ДКЕВР (с изключение на това от 2008) е обяснено какви такси се прибавят към цената на ел.енергията, за да се получи крайната цена, която битовите клиенти заплащат. Единствените изчисления, които съм направил са:
     – за дневния и нощния марж, което пак повтарям е разликата между продажната и покупната цена на енергията и;
     – начислението на ДДС*

     *Използвал съм цени с ДДС в изчислението, тъй като държавата е най-големия краен получател на приходи в енергийната система.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *