Отказ от отговорност

Към датата на публикуване, авторите, които публикуват в този блог са служители на Първа финансова брокерска къща (ПФБК) и/или ПФБК Асет Мениджмънт (ПФБК АМ) – дружества, чиято дейност, включително и действията на техните служители се регулират от Комисията за финансов надзор (http://www.fsc.bg).

Въпреки че публикациите в този блог не са направени от авторите в качеството им на служители на ПФБК И ПФБК АМ, поради горепосочените изисквания/ограничения към заеманите от тях длъжности, материалите са съобразени с изискванията на всички анализи и доклади, разпространявани публично от ПФБК и ПФБК АМ.

Коментарите под публикациите в блога, изразяват само и единствено личното мнение на съответните им автори, а не мнението на ПФБК, ПФБК АМ или авторите на коментираните публикации. Всеки потребител, който публикува мнения, се съгласява с ограниченията и правилата за ползване на сайта, включително този отказ от отговорност. ПФБК И ПФБК АМ не носят отговорност за достоверността, точността и полезността на потребителските мнения. Модераторите на сайта имат право да скриват или изтриват мнения, по свое усмотрение. Модераторите нямат право да променят мнения.

Публикациите не могат да бъдат възпроизвеждани, разпространявани или предавани на други лица, или публикувани, изцяло или частично, без значение от целта, без ясно посочване на автора и, че съответният материал е от блога на ffbh.bg. Моля да имате предвид, че без изричното писмено съгласие на съответния автор, можете да публикувате само цитати от материалите от блога, но не и директно и изцяло да копирате същите.

Публикациите в блога не отчитат индивидуалните инвестиционни цели, финансовото състояние или специфичните потребности на никой конкретен читател и на тях не трябва да се разчита като на окончателна констатация или да се ползват като заместител при упражняването на преценка от страна на който и да е читател. В тази връзка, читателят трябва да разгледа целесъобразността на всяко свое инвестиционно решение, като вземе под внимание своята собствена ситуация, пълния обхват от налична информация и получи подходящ професионален съвет, като се консултира със своите консултанти, за да се увери, че всички евентуални рискове са отчетени и разбрани в тяхната пълнота.

Информацията и становищата, съдържащи се в материалите от блога представляват преценка на автора към съответната дата на публикуването им и са компилирани или произтичат от източници, за които се счита, че са надеждни, но без да се прави каквото и да било изявление или да се дава каквато и да било гаранция, изрични или по подразбиране, относно тяхната точност, пълнота или коректност. Публикациите нямат за цел да бъдат изчерпателни по отношение на ценните книжа, техните емитенти, пазарите или събитията, упоменати в тях.

ПФБК, ПФБК АМ и авторите на материалите от блога не поемат никаква отговорност за каквито и да било загуби или вреди, произтичащи от използването на тези публикации или тяхното съдържание.

Читателят трябва да има предвид, че авторът на съответната публикация, както и ПФБК или ПФБК АМ, или лицата, или предприятията, свързани с тях, или който и да е от техните клиенти, могат да притежават и да имат интереси в ценните книжа или инвестициите, упоменати в публикацията, които интереси могат да се променят във всеки един момент. ПФБК, ПФБК АМ или свързани с тях лица, могат да купуват и продават или да предлагат за покупка или продажба тези ценни книжа, или всякакви свързани с тях инвестиции, за собствена или за чужда сметка, на свободния пазар. ПФБК не действа като маркет-мейкър за ценните книжа, упоменати в публикациите.

Авторите потвърждават, че техните становища са независими и че те не са получили, нито ще получат, пряко или косвено възнаграждение в замяна на публикуването на конкретни мнения или становища.

ПУБЛИКАЦИИТЕ СА ЛИЧНИ МНЕНИЯ НА ТЕХНИТЕ АВТОРИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО УГОВАРЯНЕ ИЛИ ПРЕДЛАГАНЕ НА ПОКУПКА ИЛИ ПРОДАЖБА НА КАКВИТО И ДА Е ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *